Om meddelandet inte går att läsa, klicka här Skriv ut Tulosta
Header
Pääuutinen
kulma Första nyhet kulma

Riksdagsvalet över - står vi inför en kommunreform?

Riksdagsvalet är nu över. Redan på förhand var den allmänna uppfattningen att kommunreformen skulle bli ett av valets viktigaste teman. Så gick det inte, för den största uppmärksamheten ägnades problemen med balans och skuldsättning inom den offentliga ekonomin. Oberoende av om den nya riksdagen kommer att stödja euroländer som levt över sina tillgångar har den offentliga ekonomins utveckling en direkt koppling till de finländska kommunernas framtid. ARTTU-programmets vetenskapliga direktör, professor emeritus, Pentti Meklin från Tammerfors universitet funderar på kommunernas ekonomiska läge nu efter valet.

Läs mer >

Kulmat

Aktuellt om ARTTU-programmet 2011

Inom programmet ARTTU genomförs forskning och pågår aktiviteter redan för fjärde året i följd. Utöver elektroniska nyhetsbrev så informerar vi också om aktuella forskningsfrågor på programmets webbplats och om nya forskningsrön genom pressmeddelanden också i samband med andra projekt och tillställningar. Programchef Marianne Pekola-Sjöblom berättar i sin aktualitetsöverblick hur ARTTU framskrider.

Läs mer >

Erotinviiva

Bättre resultat genom en utbildningspolitisk strategi

Hannele Tähtinen, utbildningsdirektör i Harjavalta stad, analyserar den kommunala utbildningspolitiken i sin kolumn ur ett perspektiv med erfarenhet i projektgruppen.

Läs mer >

Erotinviiva

Vem leder kommunens social- och hälsovårdspolitik?

Den strukturella mångfalden inom vården och omsorgen ökar, integrationen fördjupas och reformerna fortsätter. Professor Vuokko Niiranen och forskare Alisa Puustinen ger en överblick av läget i social- och hälsovårdsmodulens forskning.

Läs mer >

Erotinviiva

Vad innebär rätt kommunstorlek? Hur mycket är det värt att satsa på den?

Diskussionen kring kommun- och servicestrukturreformen har på sistone berört särskilt det "rätta" antalet kommuner. Diskussionen har intensifierats av riksdagsvalet och partiernas strävan att profilera sig i frågor kring den kommunala servicen. I ekonomimodulens kolumn diskuterar Jarmo Vakkuri, Pentti Meklin, Jari Tammi och Olavi Kallio om kommunernas storlekar och mängder.

Läs mer >

Erotinviiva

Kommunsammanslagning kan rekommenderas

De ledande tjänsteinnehavarna och förtroendevalda i kommuner som genomgått en kommunsammanslagning (sammanslagningskommuner) vill gärna rekommendera andra kommuner samma förfarande.  Största delen av de kommunala beslutsfattarna anser att den egna kommunens val inom ramen för strukturreformer är förnuftiga och tillräckliga med tanke på framtiden. Det gäller också beslutsfattare i kommuner som inte har gått samman, berättar forskare Siv Sandberg i Kommunförbundets pressmeddelande. 

Läs mer >

Erotinviiva

Uppföljningen av arbetslivskvaliteten fortsätter

Också de kommunanställdas arbetslivskvalitet följs upp inom ramen för programmet ARTTU som utvärderar strukturreformen. Personalmodulens forskare Esa Jokinen och Tuula Heiskanen berättar om forskningens resultat hittills, samt framtida planer med personalenkäten.

Läs mer >

Erotinviiva

Snart dags för intervjuer i stadsregionerna inom forskningsmodulen fungerande samhällsstruktur

I modulen Fungerande samhällsstruktur (YKS-ARTTU), som ingår i forskningsprogrammet ARTTU bereder man sig för en andra intervjurunda i Jyväskylä, Kuopio, Uleåborgs, Vasa och Åbo stadsregioner. Professor Raine Mäntysalo och forskare Jonne Hytönen bjuder på en överblick av det aktuella läget för forskningsmodulen Fungerande samhällsstruktur.

Läs mer >

Erotinviiva

1/2011

kulma Evenemang kulma


kulma Nya publikationer, rapporter och annat kulma


kulma Mera om ARTTU-programmet kulma


Kuntalehti

Kuntalehti


Kulmat Kunnat.net www.kommunerna.net
Nyheter från kommunsektorn
Kulmat
Adresskälla: Kommunförbundets kundregister
Respons: Ronny Rantamäki, Elna Nissinen ja Marianne Pekola-Sjöblom | tfn (09) 7711
©2010 Kommunförbundet
Beställ nyhetsbrev |
Om du vill avbeställa nyhetsbrevet eller din e-postadress har ändrats klicka här.