Om meddelandet inte går att läsa, klicka här Skriv ut Tulosta
Header
Pääuutinen
kulma Första nyhet kulma

Mellanbokslut över ARTTU-programmet

Årets fjärde nyhetsbrev är ett temanummer från ARTTU-kommunseminariet som fungerade som ett s.k. mellanbokslut för programmet den 15 december 2011. Via detta nyhetsbrev ger vi information om kommunseminariets videoklipp, stordior, sammanfattningarna av mellanrapporterna och om publicerade mellanrapporter och pressmeddelanden. Vi önskar er givande stunder med det bifogade ARTTU-forskningsmaterialet.

Läs mer >

Kulmat

Strukturreformerna ger inga snabbvinster

Saldot för strukturreformen, som löper ut nästa år, är 59 kommunsammanslagningar och hundra kommuner mindre på kommunfältet i Finland. I den inom ARTTU-forskningsprogrammet publicerade forskningsrapporten "Rakennemuutoksen taloushyötyjä odotellessa" av Johtamiskorkeakoulu vid Tammerfors universitet bedömer man att reformen kommer att synas i den kommunala ekonomin först på längre sikt.

Läs mer >

Erotinviiva

Växtvärk i stadsregionerna - samarbetet mellan kommunerna söker sina former

Av den gemensamma rapporten från Aalto-universitetet och Kommunförbundet framgår att kommunerna i växande stadsregioner ännu söker sina samarbetsformer i fråga om markanvändningen. I Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Åbo och Vasa finns det i regel ännu inte något djupgående samarbete som bygger på gemensamma ambitioner. I stället utvärderas resultatet av det regionala samarbetet utifrån vilken nytta det ger den egna hemkommunen.

Läs mer >

Erotinviiva

Strukturreformen både förenhetligade och fjärmade social- och hälsovårdstjänsterna

Strukturreformen som håller på att slutföras förenhetligade och förnyade de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna, men tog också besluten om service längre bort från primärkommunen. Detta framgår av en mellanrapport om den pågående kommun- och servicestrukturreformen som Östra Finlands universitet publicerade den 19 december.

Läs mer >

Erotinviiva

Fyra av fem tänker rösta i kommunalvalet 2012

Enligt förhandsuppgifterna från Kommunförbundets stora invånarenkät tänker hela 82 procent av kommuninvånarna rösta i kommunalvalet i oktober 2012. Endast fem procent av dem som besvarade enkäten uppger att de inte tänker rösta. Vid den tidpunkt då enkäten genomfördes, ungefär ett år innan själva valdagen, visste 13 procent av dem som besvarade enkäten ännu inte om de tänker rösta.

Läs mer >

Erotinviiva

Gott Nytt År 2012!

Erotinviiva

4 / 2011

kulma Material från ARTTU-kommunseminariet 15.12. kulma


kulma Nya forskningsrapporter kulma


kulma Mer om ARTTU-programmet kulma


Kuntalehti


Kulmat Kunnat.net www.kommunerna.net
Nyheter från kommunsektorn
Kulmat
Adresskälla: Kommunförbundets kundregister
Respons: Ronny Rantamäki, Elna Nissinen ja Marianne Pekola-Sjöblom | tfn (09) 7711
©2010 Kommunförbundet
Beställ nyhetsbrev |
Om du vill avbeställa nyhetsbrevet eller din e-postadress har ändrats klicka här.