Om meddelandet inte går att läsa, klicka här Skriv ut Tulosta
Header
Pääuutinen
kulma Första nyhet kulma

Vad kan ARTTU erbjuda beredningen av kommunallagen?

Forskningsprogrammet ARTTU ger nya resultat som är mycket nyttiga med tanke på lagberedningen. Ett exempel är kommunundersökningens del som behandlar kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter. Undersökningsresultaten berättar om kommuninvånarnas växande krav på direkt påverkan via folkomröstningar, direkta folkval och genom att servicetagarna hörs i högre grad. Utvecklingschef Kaija Majoinen funderar i sin kolumn på ARTTU-programmets bidrag till beredningen av kommunallagen.

Läs mer >

Kulmat

Fusionerade i nästan fem år

Biträdande stadsdirektören i Äänekoski, Heli Möller, reflekterar över kommunens utveckling ur sin egen synvinkel både som kommunalt anställd och som privatperson. Hon ser på både det förflutna och vad som komma skall.

Läs mer >

Erotinviiva

Kommunernas produktivitetsprogram framskrider

Finansministeriets Anne-Marie Välikangas presenterar ministeriets två nya publikationer; produktivitetshandboken och nationella produktivitetsmålen.

Läs mer >

Erotinviiva

Personalen och strukturreformen

Personalen vet förvånansvärt lite om strukturreformen. Ungefär en fjärdedel känner inte alls till projektets planeringsprocess, och endast nio procent upplever att de har tillräckliga möjligheter att delta i planeringen av reformen. Personalen i kommuner som gått samman och i områden med ett fördjupat samarbete är bättre insatta i strukturreformen.

Läs mer >

Erotinviiva

Insamlingen av uppgifter för personalundersökningen 2011 i gång

Har kommunalt arbete bevarat sitt värde och uppskattas det ännu efter alla reformerna? ARTTU-personalundersökningen kartlägger kommunala personalens arbetslivskvalitet. Ännu behövs fler svar för att resultatet ska motsvara det verkliga läget i kommunerna så bra som möjligt. Genom en god svarsprocent kan undersökningen bidra också med internationellt jämförbar data.

Läs mer >

Erotinviiva

Kommuninvånarundersökningens rapport publiceras inom kort - läs om resultaten i Kuntalehti

De centrala resultaten från kommuninvånarundersökningen 2008 hittar du i Kuntalehti nummer 8 som utkommer den 16 juni. Resultaten behandlas i artikeln "Kuntalaislähtöisyyden vahvistamiseen lisähuomiota". Forskningsrapporten Invånarna under omdaning utkommer i augusti både i pappers- och pdf-format.

Läs mer >

Erotinviiva

Ny sökmetod på Kommunerna.net

Kommunerna.net förnyades i februari. En av de viktigaste förbättringarna är att sökningen blivit effektivare och exaktare än tidigare.

Läs mer >

Erotinviiva

ARTTU på Kommunmarknaden

ARTTU bjuder på intressant program på Kommunmarknaden, både på svenska och på finska. Kommunmarknaden ordnas 14-15.9.2011.

Läs mer >

Erotinviiva

2/2011

kulma Nya publikationer, rapporter och annat kulma


kulma Evenemang kulma


kulma Mera om ARTTU-programmet kulma


Kuntalehti

Kuntalehti


Kulmat Kunnat.net www.kommunerna.net
Nyheter från kommunsektorn
Kulmat
Adresskälla: Kommunförbundets kundregister
Respons: Ronny Rantamäki, Elna Nissinen ja Marianne Pekola-Sjöblom | tfn (09) 7711
©2010 Kommunförbundet
Beställ nyhetsbrev |
Om du vill avbeställa nyhetsbrevet eller din e-postadress har ändrats klicka här.